ماجراهای حیوانات در
باغ وحش وکیل آباد مشهد


باغ وحش مشهد زیستگاه انواع جانوران، پرندگان، پستانداران، خزندگان و ...


معرفی


باغ وحش وکیل آباد مشهدباغ وحش وکیل آباد در مساحتی بیش از 40 هزار متر مربع احداث شد و لقب بزرگترین باغ وحش کشور را به خود اختصاص داد. این مجموعه در سال 1359 در جنوب غربی شهر مشهد بنا شد و یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری مشهد محسوب می‌شود که سالانه افراد زیادی برای بازدید به این باغ می‌روند.

درباغ وحش وکیل آباد 125 گونه جانوری نگهداری می‌شود که شامل؛ 49 گونه پرنده های مختلف، 61 گونه از پستانداران، 10 گونه از آبزیان و 5 گونه از خزندگان می باشد. به صورت کلی تعداد 812 نوع حیوان در این باغ وجود دارد. ناگفته نماند که گونه های رو به انقراض نیز در پارک وکیل آباد، نگهداری می‌شود که دیدن آن‌ها خالی از لطف نیست.

باغ وحش مشهد


تنوع زیاد گونه های جانوری


مشاهده حیوانات

تورهای آموزشی


برگزاری تورهای آموزشی و بازدید اختصاصی ویژه


درخواست تورهای آموزشی و اختصاصی ویژه کودکان، دانش آموزان، دانشجویان، گردشگران


آموزشیسرگرمی و تفریحیآشنایی
بیشتر رزرو